Boseron


Oglasi Boseron

Spada u grupu: Pastirski psi i psi terači stoke. Težina: 30-45kg, visina 61-70cm, boja: crna sa crvenosmeđom.

Opšti izgled
Impozantan, jak, tvrd, pun snage, dobro građen i mišićav pas, bez svake tromosti. Sigurnost i neustrašivost pri pojavi.

Narav
Boseron mora biti miran - hrabar. Psi koji pokazuju agresivnost, strašljivost ili preteranu plašljivost moraju se diskvalifikovati.


Oglasi Boseron