Principi ishrane pasa se gotovo svake godine menjaju. Kao i svi segmenti života, tako je ishrana životinja, naročito pasa, bila pod lupom različitih istraživanja. Pre nekoliko decenija, većina ljudi je smatrala da se psi moraju hraniti isključivo mesom, pa im se gotovo svaki obrok sastojao od ostataka mesa i kostiju.


Različitim istraživanjima o zdravom životu pasa, došlo se do zaključka da je za njihov dugotrajan i zdrav život neophodna i druga vrsta hrane, odnosno da psi ne mogu opstati dug period ukoliko im je ishrana sačinjena od 100% mesa. Za uspešno funkcionisanje pasa i potpune energije tokom dana, neophodna je adekvatna razmera masti, proteina, energije, vitamina, minerala, velike količine čiste vode i drugih sastojaka. Osluškujući ove potrebe, danas je sve više proizvođača na tržištu koji se bave proizvodnjom idealnih kombinacija jela, koji su dostupni svima. Pored svih ovim sastojaka, psi vole kada postoji tačno vreme kada dobijaju svoju porciju u dovoljnoj količini, jer su tada najsrećniji i najzadovoljniji. Količina i procentualni udeo sastojaka zavisi od različitih faktora od kojih su najzastupljeniji veličina psa, starosno doba i vrsta psa, pa se tome njegov vlasnik mora prilagođavati i odrediti idealnu proporciju. Za manje aktivne pse dovoljno je hraniti ga jednom u toku dana, dok za one ’’nemirnije’’ najbolje je porcije podeliti na dva ili tri dela kako bi se umereno trošila njegova energija. Naravno sve ovo zavisi od psa do psa, zato je najbolje osluškivati potrebe svog ljubimca i prilagođavati mu se.

Kako i čoveku, i psima je ishrana najbitnija za preživljavanje, pa samim tim, ukoliko duži vremenski period ne unose određene sastojke dolazi do pojave različitih bolesti koji mogu dalje dovoditi do drugih problema i neželjenih situacija. Veterinar je sigurno osoba koji najbolje poznaje životinje i njima se treba obraćati, ne samo u slučaju kada se pas razboli, već i prilikom konsultacije u vezi sa najboljim načinom ishrane.

I ne zaboravite, samo sit pas je zadovoljan i veseo pas!