Uslovi korišćenja:


1. Pružalac usluga

Internet portal www.prodajapasa.com u valsništvu fizickog lica - Miloš Popović u daljem tekstu www.prodajapasa.com pruža korisnicima usluga besplatne komercijalne poruke na internetu.


2. Besplatne usluge

www.prodajapasa.com pruža usluge besplatnog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa.


3. Zaštita informacija registrovanih članova

www.prodajapasa.com se obavezuje da će sve poverljive informacije o registrovanim korisnicima čuvati samo za svoje potrebe i da neće ni na koji način eksploatisati informacije registrovanih korisnika.


4. Uslovi registrovanja na sajtu

Za korišćenje usluga sajta www.prodajapasa.com neophodna je besplatna registracija.
Registrovan korisnik može postavljati komercijalne poruke - oglase u neograničenoj količini.
Svaki korisnik može imati ISKLJUČIVO jedan nalog.
Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.


5. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:
- Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
- Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
- Zabranjeno je oglašavanje svega što nema veze sa psima.


6. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:
- Zabranjeno je ponavljati i unositi više puta isti ili sličan oglas.
- Zabranjeno je brisanje pa ponovno postavljanje istog oglasa kako bi se oglas uvek našao u vrhu pretraga.
- Zabranjeno je ubacivati razne linkove u tekst oglasa.
- Zabranjeno je postavljati slike koje su obrađene.
- Zabranjeno je postavljati tekstove koji nisu u vezi sa sadržajem koji se prodaje.

7. Odricanje od odgovornosti
Sajt prodajapasa.com nije odgovorna za komunikaciju i prodaju koja se dogovori / obavi putem oglasa sa ovog sajta. Obe strane (prodavac - kupac), se samovoljno dogovoraju i prodajapasa.com nema nikakvog posredovanja u tome, te ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne prevare. Kupci samostalno treba da provere prodavca pre bilo kakve kupovine.